73 70 25 25

PATIENTRETTIGHEDER

Har du været ude for en utilsigtet hændelse ”et uheld”, kan du indrapporterer det på www.stps.dk.  Du kan finde mere information i følgende folder ” Hjælp os med at blive endnu bedre”.  https://stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser/~/media/9284721F392C4A4FBE738BA50F013C4E.ashx

Denne pjece omfatter også information om klage- og erstatningsmuligheder.

Hvis du er utilfreds håber vi, at du vil sige det til os, men du kan også indgive en klage på www.stps.dk eller søge erstatning på www.patienterstatningen.dk.

Du kan også få hjælp fra regionens patientvejleder på patientkontoret@rm.dk eller tlf. 7841 0444.