73 70 25 25

priser

Honorar Patientdel Sygesikringsandel Danmark
Første konsultation 506,72 307,58 199,14 133,00
Individuel konsultation 322,19 195,57 126,62 88,00
Afgrænset konsultation 214,81 130,39 84,42 59,00
Superviseret selvtræning 107,42 65,20 42,22 30,00
Laserbehandling 200,00 200,00
Udeblivelse 322,19 322,19
Enkeltydelser
IMS akupunktur 65,00 65,00
Chokbølgebehandling 100,00 100,00
Ultralydsscanning – 1. konsultaltation 200,00 200,00
Ultralydsscanning – Efterfølgende 150,00 150,00
Laserbehandling 100,00 100,00
Laser + Chokbølgebehandling 150,00 150,00
Gravid Massage 322,19 322,19

 

Engangslagen : 25 kr

Skal din regning fremsendes pr. brev, pålægges et administrationsgebyr på 25 kr.

Afbud skal meddeles klinikken senest dagen før kl. 18.00 på tlf, 73702525, ellers opkræves udeblivelses gebyr jf. overenskomst.

Kontakt os her 

Bestil tid her

Fysioterapi

Lægehenviste behandlinger følger taksterne aftalt i overenskomsten mellem Danske Fysioterapeuter og sygesikringen. Priserne reguleres 2 gange årligt (april og oktober) og er ens for alle klinikker, som har overenskomst med den offentlige sygesikring.Vi behandler også patienter, som ikke har en henvisning. Pris for behandling uden henvisning er det fulde honorar.

Vederlagsfri fysioterapi

En række personer med kroniske og langvarige lidelser kan få gratis fysioterapi efter særlige regler. For at får vederlagsfri fysioterapi skal du have en kronisk lidelse som er progredierende og/eller være svært fysisk handicappet. Ordningen er fastlagt af sundhedsstyrelsen, er du i tvivl, om du hører ind under ordningen, kontakt da klinikken eller din læge for yderligere information.

Sygeforsikring Danmark

Er du medlem af Sygeforsikring Danmark, kan du modtage tilskud til behandling og træning. Vi indberetter elektronisk til Sygeforsikring Danmark.

Helbredskort

Medbring venligst dit helbredskort. På dette fremgår det, hvor stort et tilskud kommunen yder. Vi har mulighed for at afregne kommunens del direkte. Er du i tvivl om du har et helbredstillæg, så kontakt Herning kommune – Borgerservice.

Firmaaftale

Aulum Fysioterapi & Træning tilbyder forskellige former for fysioterapeutiske tiltag på din arbejdsplads fx individuel behandling, rådgivning og wellness.

Flere og flere medarbejdere døjer med forskellige skavanker i bevægeapparatet bl.a. i form af arbejdsrelaterede overbelastningsskader. De hyppigste problemer er relateret til nakke/skulder spændinger, hovedpine, rygsmerter, stress, mm. Oftest pga. dårlige arbejdsstillinger kombineret med inaktivitet i fritiden.
Trods smerterne/spændingerne får man ikke lige bestilt tid hos læge eller fysioterapeut. Bl.a. fordi man helst ikke vil tage fri fra arbejde, hvilket er helt forståeligt. Problemer i et bevægeapparat, som ikke bliver behandlet i opløbet, er, at det kan udvikle sig, og på længere sigt kan det medføre en forværring med sygedage til følge. Denne udvikling er ingen interesseret i, derfor har Aulum Fysioterapi & Træning løsningen for at få mere velvære og trivsel ind i virksomheden og nedbringe antallet af sygedage.
Flere virksomheder er begyndt at anvende fysioterapeuter til at praktisere på selve virksomheden. Dette skyldes bl.a. at fysioterapeuter både undersøger, forebygger og behandler. Sundhedsordning på arbejdspladsen har statistisk set resulteret i et klart fald i sygedage på 10 % på årsbasis hos de ansatte. Virksomhederne oplever desuden større effektivitet pga. færre smerter/spændinger, mere trivsel og arbejdsglæde.

Aulum Fysioterapi & Træning tilbyder fysioterapeutisk massage, ergonomisk vejledning, undervisning i forflytningsteknik, pausegymnastik, udarbejdelse af APV, holdtræning på klinikken mm. Prisen for firmaaftaler aftales med den enkelte virksomhed og afhænger af hvilken af ovenstående tilbud i ønsker at benytte jer af. Vi kommer gerne ud til jeres virksomhed for en uforpligtende snak om jeres ønsker og behov, så vi kan finde den optimale løsning for netop jeres virksomhed

priser

 

Honorar Patientdel

Sygesikrings-

andel

Danmark
Første konsultation 506,72 307,58 199,14 133,00
Individuel konsultation 322,19 195,57 126,62 88,00
Afgrænset konsultation 214,81 130,39 84,42 59,00
Superviseret selvtræning 107,42 65,20 42,22 30,00
Udeblivelse 322,19 322,19
Laserbehandling 200,00 200,00
Enkeltydelser
IMS akupunktur 65,00 65,00
Chokbølgebehandling 100,00 100,00
Ultralydsscanning – 1. konsultation 200,00 200,00
Ultralydsscanning – Efterfølgende 150,00 150,00
Laserbehandling 100,00 100,00
Laser + Chokbølgebehandling 150,00 150,00
Gravid Massage 322,19 322,19

 

Engangslagen : 25 kr.

Skal din regning fremsendes pr. brev, pålægges et administrationsgebyr på 25 kr.

Afbud skal meddeles klinikken senest dagen før kl. 18:00 på tlf. 73702525 ellers opkræves et udeblivelsesgebyr jf. overenskomst.

Kontakt os her 

Fysioterapi

Lægehenviste behandlinger følger taksterne aftalt i overenskomsten mellem Danske Fysioterapeuter og sygesikringen. Priserne reguleres 2 gange årligt (april og oktober) og er ens for alle klinikker, som har overenskomst med den offentlige sygesikring.Vi behandler også patienter, som ikke har en henvisning. Pris for behandling uden henvisning er det fulde honorar.

Vederlagsfri fysioterapi

En række personer med kroniske og langvarige lidelser kan få gratis fysioterapi efter særlige regler. For at får vederlagsfri fysioterapi skal du have en kronisk lidelse som er progredierende og/eller være svært fysisk handicappet. Ordningen er fastlagt af sundhedsstyrelsen, er du i tvivl, om du hører ind under ordningen, kontakt da klinikken eller din læge for yderligere information.

Sygeforsikring Danmark

Er du medlem af Sygeforsikring Danmark, kan du modtage tilskud til behandling og træning. Vi indberetter elektronisk til Sygeforsikring Danmark.

Helbredskort

Medbring venligst dit helbredskort. På dette fremgår det, hvor stort et tilskud kommunen yder. Vi har mulighed for at afregne kommunens del direkte. Er du i tvivl om du har et helbredstillæg, så kontakt Herning kommune – Borgerservice.

Firmaaftale

Aulum Fysioterapi & Træning tilbyder forskellige former for fysioterapeutiske tiltag på din arbejdsplads fx individuel behandling, rådgivning og wellness.

Flere og flere medarbejdere døjer med forskellige skavanker i bevægeapparatet bl.a. i form af arbejdsrelaterede overbelastningsskader. De hyppigste problemer er relateret til nakke/skulder spændinger, hovedpine, rygsmerter, stress, mm. Oftest pga. dårlige arbejdsstillinger kombineret med inaktivitet i fritiden.
Trods smerterne/spændingerne får man ikke lige bestilt tid hos læge eller fysioterapeut. Bl.a. fordi man helst ikke vil tage fri fra arbejde, hvilket er helt forståeligt. Problemer i et bevægeapparat, som ikke bliver behandlet i opløbet, er, at det kan udvikle sig, og på længere sigt kan det medføre en forværring med sygedage til følge. Denne udvikling er ingen interesseret i, derfor har Aulum Fysioterapi & Træning løsningen for at få mere velvære og trivsel ind i virksomheden og nedbringe antallet af sygedage.
Flere virksomheder er begyndt at anvende fysioterapeuter til at praktisere på selve virksomheden. Dette skyldes bl.a. at fysioterapeuter både undersøger, forebygger og behandler. Sundhedsordning på arbejdspladsen har statistisk set resulteret i et klart fald i sygedage på 10 % på årsbasis hos de ansatte. Virksomhederne oplever desuden større effektivitet pga. færre smerter/spændinger, mere trivsel og arbejdsglæde.

Aulum Fysioterapi & Træning tilbyder fysioterapeutisk massage, ergonomisk vejledning, undervisning i forflytningsteknik, pausegymnastik, udarbejdelse af APV, holdtræning på klinikken mm. Prisen for firmaaftaler aftales med den enkelte virksomhed og afhænger af hvilken af ovenstående tilbud i ønsker at benytte jer af. Vi kommer gerne ud til jeres virksomhed for en uforpligtende snak om jeres ønsker og behov, så vi kan finde den optimale løsning for netop jeres virksomhed

priser

 

                                                           Honorar      Patientdel        Sygesikringsandel    Danmark

Første konsultation                            506,72           307,58                             199,14              133,00

Individuel konsultation                     322,19            195,57                            126,62               88,00

Afgrænset konsultation                    214,81            130,39                              84,42               59,00

Superviseret selvtræning                 107,42              65,20                              42,22               30,00

Laserbehandling                                200,00            200,00

Udeblivelse                                         322,19            322,19

 

Enkeltydelser

IMS akupunktur                                65,00               65,00

Chokbølgebehandling                     100,00            100,00

Ultralydsscaning – 1. konsultation 200,00          200,00

Ultralydsscanning – Efterfølgende 150,00          150,00

Laserbehandling                                100,00          100,00

Laser + chokbølgebehandling         150,00          150,00

Gravid Massage                                  322,19         322,19

Engangslagen : 25 kr

Skal din regning fremsendes pr. brev, pålægges et administrationsgebyr på 25 kr.

Afbud skal meddeles klinikken senest dagen før kl. 18:00 på tlf. 73702525 ellers opkræves et udeblivelsesgebyr jf. overenskomst.

Kontakt os her 

Fysioterapi

Lægehenviste behandlinger følger taksterne aftalt i overenskomsten mellem Danske Fysioterapeuter og sygesikringen. Priserne reguleres 2 gange årligt (april og oktober) og er ens for alle klinikker, som har overenskomst med den offentlige sygesikring.Vi behandler også patienter, som ikke har en henvisning. Pris for behandling uden henvisning er det fulde honorar.

Vederlagsfri fysioterapi

En række personer med kroniske og langvarige lidelser kan få gratis fysioterapi efter særlige regler. For at får vederlagsfri fysioterapi skal du have en kronisk lidelse som er progredierende og/eller være svært fysisk handicappet. Ordningen er fastlagt af sundhedsstyrelsen, er du i tvivl, om du hører ind under ordningen, kontakt da klinikken eller din læge for yderligere information.

Sygeforsikring Danmark

Er du medlem af Sygeforsikring Danmark, kan du modtage tilskud til behandling og træning. Vi indberetter elektronisk til Sygeforsikring Danmark.

Helbredskort

Medbring venligst dit helbredskort. På dette fremgår det, hvor stort et tilskud kommunen yder. Vi har mulighed for at afregne kommunens del direkte. Er du i tvivl om du har et helbredstillæg, så kontakt Herning kommune – Borgerservice.

Firmaaftale

Aulum Fysioterapi & Træning tilbyder forskellige former for fysioterapeutiske tiltag på din arbejdsplads fx individuel behandling, rådgivning og wellness.

Flere og flere medarbejdere døjer med forskellige skavanker i bevægeapparatet bl.a. i form af arbejdsrelaterede overbelastningsskader. De hyppigste problemer er relateret til nakke/skulder spændinger, hovedpine, rygsmerter, stress, mm. Oftest pga. dårlige arbejdsstillinger kombineret med inaktivitet i fritiden.
Trods smerterne/spændingerne får man ikke lige bestilt tid hos læge eller fysioterapeut. Bl.a. fordi man helst ikke vil tage fri fra arbejde, hvilket er helt forståeligt. Problemer i et bevægeapparat, som ikke bliver behandlet i opløbet, er, at det kan udvikle sig, og på længere sigt kan det medføre en forværring med sygedage til følge. Denne udvikling er ingen interesseret i, derfor har Aulum Fysioterapi & Træning løsningen for at få mere velvære og trivsel ind i virksomheden og nedbringe antallet af sygedage.
Flere virksomheder er begyndt at anvende fysioterapeuter til at praktisere på selve virksomheden. Dette skyldes bl.a. at fysioterapeuter både undersøger, forebygger og behandler. Sundhedsordning på arbejdspladsen har statistisk set resulteret i et klart fald i sygedage på 10 % på årsbasis hos de ansatte. Virksomhederne oplever desuden større effektivitet pga. færre smerter/spændinger, mere trivsel og arbejdsglæde.

Aulum Fysioterapi & Træning tilbyder fysioterapeutisk massage, ergonomisk vejledning, undervisning i forflytningsteknik, pausegymnastik, udarbejdelse af APV, holdtræning på klinikken mm. Prisen for firmaaftaler aftales med den enkelte virksomhed og afhænger af hvilken af ovenstående tilbud i ønsker at benytte jer af. Vi kommer gerne ud til jeres virksomhed for en uforpligtende snak om jeres ønsker og behov, så vi kan finde den optimale løsning for netop jeres virksomhed